Min favoritförfattare!

Jag kanske har berättat om henne förut: Jane Roberts. Den första boken jag kom i kontakt med hette Seth Speaks men den boken jag har kvar i serien är The Seth Material, som gavs ut i september 1970 av Bantam Books ( Prentice-Hall), de andra har blivit spridda för vinden.

De här böckerna berättar om ett mediumskap på ett lite annorlunda sätt. Jane trodde inte på liv efter döden eller något andligt väsen överhuvudtaget tills hon plötsligt kom i kontakt med Seth.  Seth är en själ som tillhör Janes grupp av själar och befinner sig på ett “högre” stadium i utvecklingen (enligt honom själv). Han har åtminstone ett annat perspektiv än det som är begränsat av den fysiska verklighet Jane befinner sig i. Jane och hennes man Rob börjar hålla seanser där Jane kanaliserar Seth, dvs hon låter honom tala genom henne. Rob skriver ner och spelar in det hon säger, sedan renskriver Jane materialet efteråt.

Alla dessa detaljer i förfarande få vi ta del av, precis som deras privatliv och allmänna levnadssituation. Det berättas på ett sådant sätt att man känner sig hemma på en gång. Det blir en mysig stämning när Seth dyker upp, slänger av Janes glasögon (som han inte alls gillar) och börjar prata med en mycket djupare röst än Janes normala. Det känns aldrig konstlat, tvärtom upplevs böckerna som autentiska, kanske för att Jane Robers är en bra författare också.  Man såklart tro precis vad man vill angående mediumskapet, men de här böckerna var för mig en ögonöppnare för ett annat perspektiv på tillvaron. De betydde mycket för mitt då 22-åriga sökande jag och ligger fortfarande kvar som tongivande influenser i min nuvarande världsbild.

Det är inga lättlästa böcker måste jag dock påpeka. Många komplicerade resonemang som kräver en öppenhet inför nya tankegångar och goda kunskaper i engelska. Tankegångarna som presenteras av Seth/Jane kan härledas till antikens filosofer och andra stora tänkare, tex Ferdinand de Saussure, vilket kan anas i citatet från sidan 204:

” …the physical universe itself is a conglomeration of diverse individualistic symbols, none of which means precisely the same thing to any two individuals, and in which even so-called basic qualities like color and placement in space cannot be relied upon. You merely focus upon the similarities. Telepathy could be called the glue that holds the physical universe in precarious position, so that you can agree on the existence and properties of objects.”

Här på sidan 240 går Seth/Jane in på en lite “flummigare” pseudotvärvetenskaplig linje och flirtar med bade biologi, kvanfysik och psykologi:

” The past exists in a series of electromagnetic connections held in the physical brain and in the non-physical mind. These electromagnetic connections can be changed. The future consists of a series of electromagnetic connections in the mind and brain also, and this is the only reality that you are justified in giving the present.”

Möjligheten finns att det “egentligen” är en skicklig sammanställning av dessa andras tidigare tankegångar, men i sådana fall en mycket bra sådan och förmedlat i ett hemtrevligt och underhållande sceneri, eller så är Seth på riktigt och han eller någon annan ande kan dyka upp under ett telefonsamtal!  Välkommen att ringa i vilket fall  och kom ihåg den nya videomöjligheten.

Kram

Cleo