20 saker som för med sig tur

Människan har genom alla tider använt sig av olika föremål som sägs bringa lycka och tur. I den här videon har man samlat 20 olika saker från olika delar av världen. Kanske har du redan något av föremålen? Om inte annat, kanske det är dags att skaffa något av dessa 🙂