Mitt namn är Nina och jag är terapeut och intuitiv vägledare. Jag har alltid haft förmågan att känna in andras känslor och behov, men det var först i vuxen ålder när jag började bearbeta min egen barndom som jag öppnade upp för intuitionen fullt ut.

Att få vägleda andra skapar djup mening i mitt liv och det är med stor tacksamhet och ödmjukhet jag använder min gåva. När jag vägleder tar jag hjälp av mina guider och ofta även de anhöriga som finns runt dig.

Jag använder ibland änglakort som är ett fantastiskt hjälpmedel för att få konkreta budskap. Jag har full tillit till att du får den information du behöver just nu. Efter ett samtal med mig vill jag att du ska känna dig stärkt och tillitsfull och ha en tydlig känsla av vad som är nästa steg på din livsväg.