Gratis Spådom

Tidigare kunde du som besökare spå dig gratis på den här sidan, med hjälp av ett system som automatiskt scrollade fram tarotkort. Vår erfarenhet efter att ha haft detta system en längre tid, är att många besökare blev oroliga, rädda och förvirrade av svaren de fick. Nedan kan du läsa vad detta beror på. Vi har nu valt att ta bort möjligheten att spå sig gratis.

Varje tarotkort har givetvis en viss betydelse, men en van tarottolkare vet att ett tarotkort kan ha flera olika betydelser beroende på frågeställaren samt vilka övriga kort som kommer upp. En annan viktig faktor som man måste ta hänsyn till är tolkarens egen intuition. Många gånger kan ett kort få en helt annan innebörd på grund av att tolkarens intuition tar över. Inget av det här kan ett system som erbjuder gratis spådom ta hänsyn till.

Tarot följer ett system som bygger på symbolik och detaljer. Dessa symboler och detaljer hjälper tolkaren att få en helhetsbild av din fråga och situation. Svaren ligger oftast i detaljerna och de faller bort vid en gratis spådom.

Vill du trots detta spå dig gratis på någon annan sida, bör du ta tolkningarna som följer med varje kort med en nypa salt.