Mitt är Lucinda. Jag är en kvinna , 59  som har ett utfluget barn och två barnbarn.

Ända se´n skolåldern har jag varit som en parabolantenn när det gäller andras känslor, riktiga/felaktiga val och hur seriösa människor är.

Som barn var det absolut mer som en börda eftersom ingen kunde förklara varför jag kände och upplevde det jag gjorde.

Först som fullvuxen kunde jag använda det på rätt sätt i mitt liv och med tiden även i andras liv. Under 18 år har jag på olika sätt och nivåer arbetat medialt.

Jag är utbildad Ungdoms-coach på Fryshuset i Göteborg och har även detta som en av arbetslinjerna i mitt liv. Jag är också utbildad till kontaktfamilj.

Det andliga arbetet är jag helt självlärd genom flera års erfarenhet. Dels genom samarbete med andra men också genom många och nära ande-kontakter där jag tagit till mig och lärt mig av.

Idag har jag eget företag där jag arbetar som medium, ger healing, husrensningar, seanser och arrangerar Alternativ-mässor.

Både min far och mor (som är på andra sidan) har besökt mig i olika situationer under livet. Min far var en skämtsam man som fortsatte med det även efter övergången och har gett oss många leenden och skratt!

Numera känner jag mig inte ensam. Vi har våra nära och kära inpå oss, närmare än vi förstår. När vi lärt oss att tolka tecknen blir det ofta en påtaglig upplevelse!

Jag lever jag efter ledorden “ödmjukhet, tillit, lyssna och lära”.

Att finnas till för att ge människor redskap i deras liv är stort för mig. Det är frihet under ansvar och en ynnest!