Om Tarot och oss på Lucky Tarot

Vi spår i tarotkort!

Tarot har använts som ett redskap för spådom, vägledning samt personlig utveckling i många hundra år. Vart tarot har sitt ursprung, tvistar man fortfarande om, men man har hittat lekar som härstammar från 1400-talets Italien. Tarotlekar har även hittats i Egypten och Indien. Man tror att tarot från början var menat som ett kortspel. Det var först någon gång på 1700-talet som man började använda sig av tarotkorten för att sia om framtiden.

En tarotkortlek består av 78 kort, som i sig består av två delar, den stora och den lilla arkanan. Dessa två delar speglar livet som helhet, där den lilla arkanan visar på vardagshändelser och den stora arkanan på mer ödesbestämda händelser och vändpunkter. Det är i den stora arkanan de största läxorna finns, men det är också här vår utveckling ligger. Tarot har också en hel del inslag av astrologi, i form av de fyra elementen. Även numerologin finns representerad, då varje tarotkort är numrerat, och varje nummer breddar tolkningen av ett kort.

Hur mycket kan man då lita på Tarot? Tack och lov, så är inte mycket i livet ristat i sten. Det en tarottolkare gör är egentligen att belysa vägar, kanske den väg som just nu gynnar dig mest. Det finns alltid mer än en väg att ta sig ur en situation. Ibland kan korten visa att du ska vara i det som är för att lära dig någonting, då gäller det för dig att ta till dig de läxor som situationen kräver. Det som tarotkorten framför allt visar är vilka energier som är på väg in, men vi kan alltid välja hur vi ska förhålla oss till dessa energier.

Hur kan då rätt tarotkort komma upp, när just du ställer en fråga? Det handlar om perfekt synkronisering. Alla frågor och funderingar har ett svar och en lösning. Det som är viktigt att komma ihåg när du rådfrågar tarot, är att vara så ärlig som möjlig samt så konkret som möjligt när du ställer dina frågor. Lägg inte över ansvaret på korten när du ställer en fråga.

Ex. ”ska jag ringa honom?” Genom att ställa frågan på detta sätt, lämnar du i princip över ansvaret till tarottolkaren. Du bör ställa frågan såhär.

”Vad vinner jag på att ringa honom?” eller ”hur påverkas situationen mellan oss, om jag tar kontakt med honom?” Genom att ställa frågorna såhär, är det fortfarande du som håller i stafettpinnen, tarot belyser som sagt bara vilka vägar och möjligheter du har. Vilken väg du sedan väljer är upp till dig.

Tarot är idag ett av de mer populära verktygen för att sia om framtiden. Det är också ett otroligt roligt verktyg. Så till alla som ännu inte har en tarotlek, är rådet att genast köpa en och börja leka med korten. Många tror att man måste vara medial för att kunna tolka tarot, detta är en ganska vanlig missuppfattning. Tarotkorten bygger på ett system, som alla kan lära sig. Visst är intuitionen en oerhört viktig ingrediens vid en tolkning, men den tränar du upp per automatik ju mer du håller på med korten.

Ring oss direkt!

Betallinje: 0939-3242 / 19.90kr per min.

Faktura: 08-50520047 Läs mer / 19.90kr per min.

Fast pris: 08-50520047 Läs mer / 19.90kr per min.

Vi ser fram emot att få vägleda dig!

spå i tarotkort