Vilket tarotkort påverkar ditt stjärntecken vecka 34 ( 22 – 28 augusti)?

Här kan du läsa vilket tarotkort som påverkar ditt stjärntecken den här veckan. Det är mer allmänna energier och du kanske inte känner igen allt. Det är viktigt att du själv försöker tolka in tarotkortets energier i din rådande situation.

Vill du ha en mer ingående och personlig vägledning är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra rådgivare.

Väduren: 21 mars – 19 april 

Nio i Pentagram – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Nio i Pentagram. Det innebär en vecka av njutning och överflöd. Veckan påminner dig även om vikten av disciplin. Även om känslan av att bara njuta är lockande så är det också du som måste jobba för att upprätthålla den standarden. Veckan har också med sig tur i spel, så köp en lott eller två.  

 

Oxen: 20 april – 20 maj 

Översteprästen – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Översteprästen. Det innebär att du under veckan kommer få möjlighet att ta till dig en hel del ny kunskap. Det kan vara kunskap som sätter ditt befintliga trossystem på prov eller så förstärks det. Din identitet i olika grupper och sammanhang kan under veckan förstärkas och omgivningens påverkan blir tydlig. 

  

Tvillingarna: 21 maj – 21 juni 

Ess i svärd – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Ess i Svärd. Det innebär nya kreativa impulser. Dessa impulser bör du lyssna på då de leder dig vidare i rätt riktning. Ett helt nytt perspektiv på den rådande situationen kan ha med sig lösningen du väntat på. Under veckan kan nya sociala kontakter dyka upp som med tiden kan visa sig vara oerhört betydelsefulla. 

 

Kräftan: 22 juni – 22 juli 

Översteprästinnan – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Översteprästinnan. Det innebär en vecka som går i andlighetens och mystikens tecken. Viljan till att vara social finns, dock inte med ytligt bekanta utan med riktiga vänner. Din intuition är extra stark under veckan, så ignorera inte det som kommer till dig. Känn in och agera därefter. 

 

Lejonet: 23 juli – 22 augusti 

Kung i Stavar – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Kung i Stavar. Det innebär att du under veckan kommer utstråla en hel del karisma. Dina kreativa sidor kommer under veckans gång till sin rätt och du inspirerar din omgivning som söker sig till dig för råd och vägledning. Kanske behöver du koppla på dina modigare sidor för att en situation ska lösas. 

 

Jungfrun: 23 augusti – 22 september 

Två i Bägare Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Två i Bägare. Det innebär att du under veckan kommer hamna i situationer som är balanserade och harmoniska. Kanske känner du en starkare attraktion än vanligt till någon i din omgivning. Under veckan får du även chansen att hela relationer som kanske inte har varit i balans under en tid. 

 

Vågen: 23 september – 22 oktober 

Sex i Pentagram – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Sex i Pentagram. Det innebär en vecka av både höga och låga energier. Du kommer få möjlighet till att investera i dig själv och din utveckling. Du delar med dig av dig själv, men behöver även din omgivnings hjälp under veckan. Du är tacksam för det du har men blir under veckan även påmind om sådant du inte har. 

 

Skorpionen: 23 oktober – 21 november 

Sju i Pentagram – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet 7 i pentagram. Det innebär en vecka av utvärdering och reflektion. Hur ska du gå vidare härifrån? Behöver du förändra något eller allt ok som det är? Gå igenom ditt utgångsläge och försök att ändra på det som behöver ändras. Du kommer snabbt att se resultat av eventuella förändringar så försök att få mycket gjort under veckan. 

 

Skytten: 22 november – 21 december 

8 i Bägare – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet 8 i Bägare. Det innebär att du under veckan kommer vilja dra dig undan när tillfälle finns för att reflektera och gå din egen väg. Behovet av att finna en djupare mening med det som pågår i din vardag kommer finnas. En del avslut ligger också med under veckan, dessa behöver absolut inte vara stora eller dramatiska, men ändå oerhört viktiga.  

 

Stenbocken: 22 december – 19 januari 

Tre i Svärd – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Tre i Svärd. Det innebär att du under veckan kommer behöva fatta ett beslut som har tagit en del energi av dig. Det kan kännas jobbigt att behöva välja bort något, men när det väl är gjort inser du att det var det rätta och att ett flöde som tidigare varit blockerat nu äntligen kommer igång. 

 

Vattumannen: 20 januari – 18 februari 

Fyra i Bägare – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Fyra i Bägare. Det innebär att du kan känna dig lite trött och oinspirerad. Du gör det du måste men inte så mycket mer, men allt är sin ordning. Kanske håller du lite väl i hårt i det som är ditt. Försök att slappna av och öppna upp lite för nya vägar och möjligheter. Nya perspektiv ger ny energi. 

 

Fiskarna: 19 februari – 20 mars 

Page i Stavar – Den här veckan styrs ditt tecken av tarotkortet Page i Stavar. Det innebär en kreativ, entusiastisk och självsäker vecka. Försök att vara originell i allt du gör under veckan, energierna är med dig. Du kommer under veckan våga göra mer än vad du gjort den sista tiden då vindarna som blåser är till din fördel. Våga hoppa in i situationer utan att tänka för mycket.