Taggarkiv: är jag hsp?

Är jag HSP?

ÄR jag HSP? Highly Sensitive Persons innebär att en person är högsensitiv. Det här är ett karaktärsdrag som ca 15-20% av världens befolkning föds med. Det här är så pass vanligt att det inte bör ses som något ovanligt, då ungefär var femte person har det här karaktärsdraget. Hur vet man om man är en av fem som har det här karaktärsdraget?

Om du känner igen något av följande kan du vara en högsensitiv person:

  • Då mår dåligt till och från och dina känslor kan välla över
  • Du har svårt för vissa ljud och vill gärna ha det helt tyst omkring dig för att kunna fokusera
  • Du reflekterar mycket över det du upplever och kanske ser sånt som andra inte lägger märke till
  • Du undviker situationer som innebär mycket intryck, t.ex. gruppträning eller stora folkmassor
  • Du är medveten om andras känslor och stämning
  • Du försöker undvika kritik
  • Du blir lätt berörd av konst och musik
  • Du fick som barn ofta höra att du ofta var ”överkänslig”

Att hantera sitt karaktärsdrag

I vårt samhälle idag är stresstålighet och okänslighet värderat över mycket och det kan därför vara svårt att leva som en högsensitiv person. Ett exempel är att man ofta får ta kritik från en omgivning som kanske inte förstår dig och hur du känner, vilket kan leda till ångest och nedstämdhet. Det kan även vara så att din hjärna blir överstimulerad, vilket leder till att hjärnan blir stressad om du inte kan kontrollera din livssituation i form av mängden intryck. Det är inte alltid lätt att skapa en livssituation där man kan ta hänsyn till sina behov som man är sensitiv på en hög nivå. Det finns en del högsensitiva personer som uppfattar sitt karaktärsdrag som besvärande och att de känner sig utanför samhällets normer.

Vill du veta mer om HSP, spådomar eller något annat inom andlighet? Kontakta någon av våra rådgivare på Lucky Tarot så ger vi svar på dina frågor!

Är jag HSP?