Lära sig spå i kaffesump

Att lära sig spå i kaffesump eller tasseografi som det även heter, är en konst. Det är en spåform som har sitt ursprung i Kina som går ut på att man kokar upp te eller kaffe utan att sila bort. Man dricker upp och lämnar sumpen med lite vätska kvar i botten. Koppen med innehållet ska sedan roteras tre varv medsols. Sedan vänder man koppen upp och ner på ett fat och låter vätskan rinna av. Därefter kan man studera formen. Det finns en del olika symboler som har olika betydelse. Här följer några vanliga symboler:

  • Bok – visdom
  • Ankare – Framgång rent jobbmässigt
  • Flagga – Varnar för något
  • Hund – En nära vän
  • Kryss – Otur
  • Man – En besökare
  • Orm – En fiende
  • Träd – ett mål som uppnås

Att spå i kaffesump är något som alla kan lära sig, det viktigaste är att man har ett brinnande intresse för det.Det gäller att man är mottaglig och enkelt kan spå och se symboler i sumpen. Tesseografi är ett uråldrigt sätt att spå sig på men det förekommer även i dagens populärkultur. Vi kan bland annat se det i en scen från Harry Potter och fången från Azkaban.

Om du är intresserad av spådomar och att bli spådd online kan du enkelt kontakta någon av våra fantastiska rådgivare här på Lucky Tarot.

Lära sig spå i kaffesump

Tro på spöken och andar

Hur är det att tro på spöken och andar? Vissa påstår att det inte finns något som heter spöke, vålnad eller ande. Andra tror på det här fullt ut. Hur du är som person och vad du tror på och kan känna av vet enbart du och ingen annan. Ett spöke eller en ande sägs vara en avliden person vars själ lever kvar på jorden.

Det är den här personens själ som sägs leva kvar hos oss och som vi eventuellt kan få kontakt med. Vissa har lättare att känna av och vara mottaglig, medan andra inte alls är det. Mycket handlar även om hur du själv ser på saken och vilken inställning du har. Att komma i kontakt med spöken är något som många vill och har ett intresse av. Det du kan göra här är att vända dig till en rådgivare eller medium för att få hjälp i den här kontakten. Att tro på spöken och andar är delat mellan oss men det viktiga är att du som egen individ vet vad du tror.

Du kanske har en avliden släkting som du kände en speciell och stark koppling till och som du gärna vill få någon form av kontakt med. Det kan vara svårt att på egen hand få kontakt och därför finns det alltid ett medium du kan vända dig till.

Är du intresserad av att veta mer om andar och spöken eller få veta mer om spådomar? Då kan du vända dig till någon av våra rådgivare här på Lucky Tarot.

Tro på spöken och andar