Tarotkortens historia

Tarotkorten är en av de mest kända metoderna för att spå framtiden. Moderna tarotkort består av 78 kort, indelade i två huvudgrupper som kallas för den lilla och den stora Arkanan. Ordet arkana betyder hemlighet. Det finns 22 kort i den stora Arkanan och 56 kort i den lilla arkanan. Den lilla Arkanan delas upp i ytterligare fyra sviter.

För alla som brukar spela med vanliga kort, låter den här uppställningen ganska bekant. En vanlig kortlek är uppdelad i fyra olika sviter. Varje svit har ett ESS och nio numrerade kort samt tre så kallade hovkort – Knekt, Dam och Kung.

Likheten mellan den mystiska tarotleken och de vanliga spelkorten är inte speciellt konstig. Det beror på att tarotkorten till början användes just som spelkort.

Men vart har tarotkorten sitt ursprung och hur länge har de använts till att spå framtiden?

Många nutida användare av tarotkort, insisterar på att korten har sitt ursprung i det forntida Egypten, eller till och med att de härstammar från Atlantis. Man har dock inte gjort ett enda arkeologiskt fynd som tyder på att de gamla egyptierna använde tarotkort, eller ens några kort. Som vi alla vet, använde de inte papper utan papyrus. Papyrus är extremt tunt, vilket gör att små kort inte skulle hålla speciellt länge. Många påstår då istället att de använde stenplattor som kort, men några sådana plattor har heller inte hittats.

Huruvida man använde sig av tarotkort på Atlantis eller inte, kan vi nog bara få bekräftat den dagen vi med säkerhet vet att Atlantis ens har existerat.

Troligtvis vill man ge tarotkorten en högre ålder än vad de har, för att spä på mystiken kring korten. Det finns inga verkliga bevis för att tarotkorten användes innan medeltiden.

Den tidigaste kända uppsättningen av tarotkort, skapades någon gång på 1300-talet. Kortspelens popularitet hade ökat snabbt, efter att spelkort kom till Västeuropa från Turkiet. De första tarotkorten användes troligtvis i ett spel som blev populärt i Italien. Spelarna fick slumpmässigt valda kort och skulle sedan skriva dikter om korten genom att tolka färger och händelser på korten. Rika italienska familjer, betalade stora pengar för att få egna handmålade tarotkort.

Det kan nog överraska många, som förknippar tarotkorten med spådom och det ockulta – men korten hade från början nästan uteslutande kristna motiv. Det började förändras när korten till slut började förknippas med spådom. Hur övergången mellan ett spel och spådom såg ut är oklart, men det tog också ganska lång tid innan korten började användas främst till spådom. Det var först under 1800-talet som korten verkligen slog igenom som ett verktyg för spådom.

Den äldsta bevarade tarotleken man har hittat och som faktiskt bygger på samma system som korten gör idag, kommer från Italien och tros vara producerad runt år 1450 – VISCONTI SFORZA TAROT. Man har hittat 74 av de 78 korten, 35 av de finns på ett bibliotek i New York och resterande kort finns i en privat samling i Italien.

Trots att tarotkorten inte är så gamla som många hävdar, tar det inte bort magin de besitter. Korten har sedan medeltiden förändrats, man har tagit bort och lagt till. Korten har påverkats av olika kulturer och samhällsbilder och kommer med all säkerhet fortsätta att göra det.