Vit Salvia

I flera hundra år har vit salvia ansetts vara en helig, renande och beskyddande växt. Salvians blad är oftast vit-gröna och om du gnider med fingrarna på färsk salvia, frigörs en renande doft.

Traditionen att bränna salvia tros komma från ursprungsbefolkningarna i Nord och Sydamerika och syftet har alltid varit att få bort onda andar, negativa energier eller att beskydda. Använder du andra tekniker eller tillvägagångssätt för att rena och beskydda så är salvian ett oerhört kraftfullt komplement. Salvians uppgift är att helt enkelt att rena, beskydda och välsigna.

Att använda Salvia

De flesta, inklusive mig själv väljer att bränna salvia. Smudging, som denna ritual kallas innebär att man bränner salvians blad. Röken som uppstår i samband med detta söker sig till det som behöver renas eller beskyddas. Röken absorberar de negativa och mörka energierna och tar med sig dessa till ljuset.

Denna ritual kan utföras på vadsomhelst eller vemsomhelst. Du kan använda vit salvia för att rena ett rum, ett hus, ett djur eller människa. Du kan använda salvia på dig själv om du till exempel vill frigöra dig från gamla tankemönster som inte längre är till din fördel. Har du köpt något på en loppis, eller har du ärvt något föremål, då kan det vara bra att rena föremålet från gamla energier som inte är dina.  Även stenar och tarotkort renas med hjälp av vit salvia.

När du har tänt eld på din salvia ska du egentligen inte släcka den. Tanken med det är att salvian slocknar av sig själv när personen, föremålet eller utrymmet är renat. Ibland kan det vara så att hela salvia bunten måste brinna ut och då ska man alltså låta den göra det. Om det är så att salvian tar tid på sig att slockna kan det vara bra att placera den i någon brandsäker skål eller liknande.

Om du inte vet vad eller vem som behöver renas kan du ställa dig i mitten av ett rum, tända salvian och se vart röken tar vägen. Den riktningen röken väljer och vart den sedan stannar, visar vad eller vem som behöver renas.

Tar salvia bort allt?

Salvia är främst till för att rensa bort gamla och dåliga energier och mönster. Salvians renande rök fyller de negativa energierna med ljus och tar dessa med sig på sin väg ut. När en plats är hemsökt räcker det inte alltid med salvia. Då kan vi många gånger behöva hjälp av ett medium som kan kommunicera med de andar som behöver lämna platsen, salvian kan då fungera som ett komplement.

Precis som med allt annat så måste du tro på salvians kraft när du tänder den. Ha gärna en ”bön”, ett mantra eller en affirmation redo och och repetera den så länge salvian brinner.

Ex. ” Jag välkomnar fridfulla och kärleksfulla energier och rensar ut energier som inte längre fyller sitt syfte”

Jag hoppas att du lyckas rensa bort det du inte längre behöver i ditt liv med hjälp av vit Salvia.

//Paras