Allt du behöver veta om den mänskliga auran

Har du någonsin fått en plötslig känsla av obehag när du träffar någon för första gången? Upplever du ibland att du kan känna en persons energi innan du ens pratar med personen? Detta kan bero på deras aura. Den mänskliga auran består av det subtila energifältet som omger våra kroppar, och det tros innehålla viktig information om vårt emotionella, fysiska och andliga välbefinnande. I det här inlägget kommer vi att dyka in i begreppet mänsklig aura, dess olika lager och vad en ohälsosam aura kan indikera.

De 7 lagren i den mänskliga auran

Den mänskliga auran är ett energifält som sägs omge och genomsyra våra kroppar. Det är vad vissa människor beskriver som ett energifält och tros innehålla viktig information om vårt emotionella, fysiska och andliga tillstånd.

Enligt många healers och andliga utövare består den mänskliga auran av sju lager som var och ett representerar olika aspekter av vårt väsen. Det första lagret, det fysiska lagret, är närmast kroppen och handlar om vår fysiska hälsa. Det representerar vår kropps energiska struktur och funktion.

Det andra lagret, det emotionella lagret, är förknippat med våra känslor och upplevelser. Det är där våra känslor registreras, och det är det som skapar det emotionella bandet mellan människor. Om detta lager är hälsosamt är vi mer kapabla att visa empati och ansluta till andra.

Det tredje lagret, det mentala lagret, är kopplat till våra tankar och hur vi bearbetar information. Detta lager har att göra med vår intellektuella kapacitet, såsom vår intuition, fantasi och vår förmåga att resonera.

Det fjärde lagret, det astrala lagret, är bron mellan den andliga världen och den materiella världen. Detta lager är förknippat med våra relationer och förbindelser med andra.

Det femte lagret är det eteriska lagret, som är ansvarigt för vår livskraft och vitalitet. Det är där vår känsla av syfte och motivation härrör från, och det är ofta förknippat med vår fysiska hälsa och välbefinnande.

Det sjätte lagret, det himmelska lagret, är förknippat med andlig upplysning och högre medvetande. Det är där vår känsla av syfte, självmedvetenhet och andlig koppling utvecklas.

Slutligen är det sjunde lagret, det okroppsliga lagret, där vår känsla av vem vi är på en kosmisk eller andlig nivå uppstår. Det är lagret där vi ansluter till vårt gudomliga syfte och uppdrag i livet.

En ohälsosam aura

Om något av lagren försvagas eller störs kan det leda till fysisk eller känslomässig obalans eller till och med sjukdom. Till exempel kan en försvagad fysisk aura kännetecknas av trötthet, kronisk smärta eller andra fysiska symptom. En försvagad mental aura kan leda till hjärndimma, förvirring eller andra kognitiva problem. En försvagad känslomässig aura kan leda till humörsvängningar, ångest eller depression.

Sammanfattningsvis är vår mänskliga aura en viktig och ofta förbisedd aspekt av vårt välbefinnande. Det speglar våra tankar, känslor och fysiska hälsa, och att förstå dess lager kan hjälpa oss att hantera potentiella obalanser innan de blir mer uttalade. Genom att utnyttja vår aura kan vi bli mer medvetna om vårt eget tillstånd och utveckla djupare förbindelser med dem omkring oss. Börja uppmärksamma din egen aura idag och se vilka nya upptäckter du gör!

Nyfiken på framtiden? Boka en telefonkonsultation eller svar via SMS med David eller Paras.