Har du ett karmiskt skuldnummer?

När vi föds får vi en numerisk energi som följer oss genom hela livet. Denna energi kommer av vårt födelsedatum och det namn vi blir tilldelade. Genom denna numeriska energi kan numerologin identifiera vad vi ska uppnå i livet och hur vi bör leva vårt liv – vår livsväg.

Numerologin visar även vilket bagage vi har med oss från tidigare liv, genom karmiska skuldnummer. Dessa nummer visar endast på våra karmiska mönster. Det innebär att en person har genomgått flera inkarnationer för att försöka lösa ett problem eller ett mönster och har fortfarande inte lyckats med detta. Alla har inte ett karmiskt skuldnummer.

Hur vet du om du har ett karmiskt skuldnummer?

De karmiska skuldnummer som finns inom numerologin är 13, 14, 16 och 19.

Bli inte orolig om det visar sig att du har ett av dessa nummer. Kom ihåg att vi alla är här för att utvecklas och lära oss våra läxor. Att få reda på en eventuell karmisk skuld gör bara att det blir lättare för dig att veta vad du behöver jobba med.

Först av allt måste du skriva ner ditt födelsedatum, addera sedan alla nummer och bryt ner till ett ental. Innan du bryter ner de två sista talen till ett ental ser du om du har ett karmiskt skuldnummer.

Exempel: Om du är född den 5 maj 1985

1+9+8+5+5+5 = 33 / 3+3 = 6

33 visar att personen med dessa födelsedatum inte har ett karmiskt skuldnummer och 6 är personens livsväg.

Karmiskt skuldnummer 13 – Transformation

Sedan antiken har siffran 13 varit ett tal med negativa energier. Det förstärker de negativa aspekterna av nummer 4 (1+3=4), som är relaterat till arbete och pengar. Är du en person med skuldnummer 13 har du förmodligen inte utvecklats inom detta område i dina tidigare liv. Du kunde inte bygga upp din materiella grund och inte heller upprätthålla en god ekonomi. Kanske levde du mycket på andra människor och deras tillgångar. Kanske har du levt ett liv i lathet med en brist på viljestyrka.

Vibrationen i nummer 13 kräver en snabb förändring för att ta bort blockeringar som ligger i vägen för din möjlighet att leva i ett överflöd. Se över dina val och prioriteringar för att komma ur detta skuldnummer.

Karmiskt skuldnummer 14 – Förnekelse

Vibrationen i nummer 14 indikerar att du i dina tidigare liv har vägar som lett till olika beroenden. Missbruk med alkohol, droger och till och med sex kan ha varit återkommande tidigare. Den fysiska kroppen var förmodligen så trött att den inte kunde göra något positivt.

Ditt uppdrag här och nu är att lära dig att leva ett mer kontrollerat och fokuserat liv. Hitta ett syfte som gör att dina handlingar leder till det goda för dig och de omkring dig. Motstå det negativa så att det positiva kan blomstra.

Karmiskt skuldnummer 16 – Ödmjukhet

Egot är boven i dramat när det gäller skuldnummer 16. Det indikerar ett eller flera liv som har levts i fåfängan och aggressionens tecken. Du levde troligtvis en stor del av ditt liv på ytan, och när människor lever på det sättet kopplas de helt bort från sitt inre jag.

Ditt uppdrag här och nu är att öva på att se igenom saker och ting, men även människor, så att du ser djupet och essensen hos andra. Lämna det som finns på ytan och fördjupa det som är viktigt.

Karmiskt skuldnummer 19 – Ärlighet

Nummer 19 indikerar ett missbruk av makt i tidigare liv. Det betyder att du missade möjligheten att leva ett fullt liv på grund av överdriven stolthet och ambition. Du använde dig antagligen av tvivelaktiga sätt och utnyttjade andra för att själv kunna klättra.

Det som är viktigt nu är att balansera de orättvisor som begåtts tidigare. Stärk din karaktär och de banden du har med andra människor. Ett bra sätt att korrigera karma, är att lära sig att ”som man sår får man skörda”.