Kraftdjur är ett begrepp som finns inom shamanismen och bygger på tron att allting har en själ och hör samman. Det är en själ med ett visst djurs personlighet styrkor, svagheter och visdom, som vi kan komma i kontakt med och få hjälp av under vårt liv. Vi har ett eller flera kraftdjur, som är våra personliga. Dessa djur finns inte i den fysiska världen, utan hjälper oss från andra sidan. Man väljer inte själv vilket kraftdjur man ska ha, utan det sägs att det är kraftdjuret som väljer oss.

Vi har normalt med oss ett kraftdjur hela livet, men kraftdjuren kan också bytas ut under vårt liv. Detta sker om vi genomgår stora förändringar i livet som påverkar vår livsväg dramatiskt, och som gör att vi ställs inför andra utmaningar än vilka vårt tidigare djur var valt utifrån. De vi har är ofta djur vars personlighet liknar vår egen, men det kan också vara djur med motsatt personlighet som istället ska balansera upp de styrkor och svagheter som vår egen personlighet har. De kan bland annat hjälpa oss att förstå vad vi behöver utveckla i vårt liv och med oss själva, till exempel vad gäller våra förmågor och egenskaper. Det kan vara vilket djur som helst, även om vissa är mer vanliga än andra. Några exempel på de vanligaste är björn, uggla, örn, rådjur, varg och orm.

Vid olika tillfällen i livet kan det dyka upp kraftdjur som stannar en tid och hjälper oss vid det speciella tillfället. Det kan vara längre eller kortare tider. Vissa perioder kan vi ha flera av dem med oss. I mitt arbete som shaman har jag vissa kraftdjur som hjälper mig vid vissa behandlingar och ritualer.

Hur hittar man då sitt kraftdjur?

Ett bra sätt är att göra en trumresa, gärna ledd av en shaman. Man kan också träffa sitt djur i drömmen, då brukar de dyka upp tre gånger för att visa vad de är.

Anita