Lagen om tre – Ge och få tre gånger så mycket tillbaka!

”Lagen om tre”, är en tro och filosofi som förknippas med Wicca – en naturreligion som anser att livet går i cykler och inte linjärt.

Inom Wicca är varje människa 100% ansvarig för sina tankar, ord och handlingar – så arbetet med andlig och personlig utveckling ger bara resultat om dina intentioner är de rätta. Det finns tydliga regler inom wicca, tex ”gör vad du vill, så länge du inte skadar någon”, en annan viktig regel är respekten för ”lagen om tre”.

Lagen om tre används som en norm och maktförstärkare vid besvärjelser och affirmationer. Denna lag har en enkel föreskrift – ”Allt du gör kommer returneras till dig, multiplicerat med tre.”

Detta går att tolka på två sätt:

Den första tolkningen säger att du får tillbaka det du gör, antingen bra eller dåligt – mentalt, fysiskt och känslomässigt.

Den andra tolkningen säger att alla handlingar, tankar och känslor medför en laddning av energi. Denna laddning kan vara positiv eller negativ och kommer tillbaka till avsändaren – trefaldigat.

Denna lag vill vi ska se över våra tankar och handlingar så att vi alltid är medvetna om vilken typ av energisk laddning vi sänder ut till universum. Går dina tankar, känslor och handlingar i linje med kärlek, kommer det att returneras till dig med samma energi – men tre gånger så mycket.

Ingen kan påstå att han eller hon aldrig hamnar i situationer eller stunder där det negativa tar över och som leder till ett negativt tänkande och ibland också självcentrerade och egoistiska handlingar. ”Lagen om tre” fungerar vid dessa tillfällen inte som ett straffsystem, snarare som en påminnelse om hur vi bör agera och tänka. Vi får en chans att rätta till det som har rört till vår energi så att vi istället kan anamma en positiv vibration. Väljer vi att bortse från detta under en längre tid och fastnar i ett negativ mönster, så träder ”lagen om tre” i kraft och ger oss ännu mer negativitet.

Kom alltid ihåg att allt du säger och gör har en energi som vibrerar på en viss frekvens. Om universum får låga vibrationer av dig, så får du tillbaka tre gånger lägre vibrationer. Skickar du höga vibrationer till universum så får du tillbaka tre gånger högre vibrationer. Detta gäller även dina känslor.