Lejonet – Det kraftfulla kraftdjuret

Lejonet är en universell symbol för styrka och kallas inte för ”djungelns konung” utan anledning. Det är inte enbart styrka som är lejonets kännetecken. Som ett av de kraftfullaste kraftdjuren är han även en tydlig symbol för ledarskap.

Lejonets kraftfulla uttryck och stolta hållning gör att andra ser upp till honom. Han hjälper dig därför att påverka och leda andra människor. Med detta kraftdjur vid din sida går du aldrig obemärkt förbi. Din självständighet, ditt mod och självförtroende gör att du behärskar allt och lite till. Lejonet gör dig till en symbol för maskulinitet och kraft.

Han ger dig grymheten (när den behövs) och skönheten som gör honom till djungels konung. Dessa två egenskaper gör dig till den perfekta ledaren. Lejonet uppmanar dig att inte falla för hot eller manipulation – du är ingen man bara kör över. Denna andliga guide vill påminna dig om att du kan skapa ditt eget öde och med honom vid din sida kan du förverkliga dina drömmar.

Till skillnad från andra kraftdjur (tex musen) ger lejonet dig auktoritet att själv välja dina strider. Det betyder att du måste trampa försiktigt för att inte skada oskyldiga. Försök hela tiden att hävda din auktoritet på ett positivt sätt.

Symboliken kring lejonet som kraftdjur

När lejonet kommer in ditt liv har det stor betydelse och den främsta är att det är dags att skapa balans i ditt liv. Var noga med att inte överdriva något – din kropp, din själ och ditt sinne behöver vara rent och balanserat.

Ditt inflytande och din förmåga att påverka är starkare än du tror. Använde denna kraft för att skapa inspiration i livet för de du möter. Med lejonet vid din sida har du en naturlig drivkraft som handlar om att ta hand om och vårda de svaga och sårbara. Du lägger mycket energi på att få andra människor att förstå och värdesätta sin egen kapacitet och hur de ska ta hand om sig själva. Detta medför också att du lätt drar till dig människor som i det långa loppet dränerar din energi, så var vaksam.

Om lejonet är ditt kraftdjur, bör du använda alla kvalitéer som finns hos denna konung, men gör det på ett ödmjukt sätt. Lejonet är ett stolt djur som är väl medveten om sina styrkor och alla kan inte hantera detta.

När bör du be lejonet om att bli ditt kraftdjur?

Att ha lejonet som din andliga följeslagare är bland det bästa som kan hända dig. Du bör be om lejonets kraft och egenskaper under följande omständigheter:

  • Om du står inför utmaningar som måste lösas här och nu.
  • Om du vill förbättra dina färdigheter inom ett specifikt område.
  • Om du har satt upp ett mål som är tidsbestämt.
  • Om du behöver tänka som en vinnare.
  • Om du har hamnat i en situation som kräver ledaregenskaper.
  • Om du känner att ditt mod och din styrka inte räcker till.
  • Om du är rädd för att misslyckas.

Visar sig lejonet i dina drömmar?

Det är ganska vanligt att lejonet visar sig i våra drömmar. Tolkningen av dessa drömmar beror givetvis på omständigheterna i drömmen.

Blir du jagad av ett lejon betyder att du har en del problem som fortfarande kräver en lösning.

Blir du rädd för lejonet i din dröm, är det en indikation på att du just nu genomgår en period av mental utmattning. Ett lejon som skrämmer dig har också med sig ett positivt budskap och det är att du kommer bli mer och mer medveten om hur du ska hantera och lösa dina problem.

Lejonet kommer i vaket tillstånd guida och vägleda dig för att du ska övervinna eventuella hinder och bli den du egentligen är menad att vara.