Numerologin talar om vilket typ av jobb som passar dig.

Med hjälp av Numerologin kan vi få reda på vilka karriärval som gynnar oss bäst. Alla är vi bra på olika saker och vi levererar som bäst när vi är i våra rätta energier. Numeologin säger inte vad bör göra utan snarare vad vi mår bäst av att göra.

För att se om du enligt numerologin har gjort ”rätt” yrkesval, måste du först veta vad du har för ”livsväg”.

För att få reda på din livsväg reducerar dina födelsesiffror till ett ental:

Ex. Om du är född den 15 april 1975

1+5+4+1+9+7+5 = 32 / 3+2= 5

Du har då livsväg 5.

Här följer de ultimata karriärvalen för varje livsväg 1-9.

Livsväg 1

Du är en naturlig ledare och människor ser dig som en källa till motivation. Du gillar att planera och organisera för att nå dina mål. Du kommer mest till din rätt när du får vara den entreprenör du var född till att vara. Som egen företagare bör du välja kreativa och skapande inriktningar.

Driver du inte företag bör du söka arbeten inom det militära, brottsbekämpning, chef, politiker eller inom radio/tv där din röst blir hörd.

Livsväg 2

Du är en rättvis person och kan se på en situation från två håll utan att vara partisk. Din sociala sida och din förhandlingsfärdighet, gör dig till en ypperlig diplomat och du bör ha ditt fokus på ”hjälpande yrken”.

Du skulle bli en framgångsrik diplomat, advokat, lärare, politiker, läkare, sjuksköterska eller något annat vårdande och omhändertagande yrke.

Livsväg 3

Du har en medfödd konstnärlig och artistisk förmåga och kan uttrycka dig i såväl konst som skrift. Ditt fokus bör vara att underhålla andra människor, resa och integrera med andra kulturer.

Om du har konstnärliga talanger, välj då musik, TV eller teater. Väljer du att gå en annan väg bör det vara en väg där du interagerar med andra människor.

Änglanummer

Livsväg 4

Du har en stark förmåga att se detaljer, som andra inte gör. Din sätt att planera och organisera kan göra andra avundsjuka.

En karriär som erbjuder fasta rutiner med ett stadigt schema är det som passar din livsväg allra bäst. Du skulle passa utmärkt som ingenjör, finansiell rådgivare, projektledare eller revisor.

Livsväg 5

Du sitter inne på många färdigheter, framför allt en väldigt god kommunikativ förmåga. Du har ett stort problem och det är att du tröttnar ganska snabbt. En karriär som tillåter dig att utforska världen är bäst för dig.

Du är inte lämpad för 9-5 jobb utan behöver din frihet. Därför är ett frilansjobb ett bra alternativ. Andra arbeten som passar dig är PR och marknadsföring, konsultarbeten, journalist och arbeten där logiken får styra.

Livsväg 6

Du drivs av harmoni och medkänsla och passar därför i yrken där detta råder. Den väg du väljer kommer troligtvis att ligga med i många år, om inte livet ut.

Arbeten som passar dig är rådgivare, sjuksköterska. Du kommer mest till din rätt där du får ägna dig åt välgörande ändamål, därför är all form av socialt arbete att föredra. Din inkännande personlighet gör dig även till en bra ledare, därför är eget företagande också något du skulle lyckas bra med.

Livsväg 7

Du är en problemlösare och filosof. Det är du som oftast ställer de större frågorna, såsom ”Vad är meningen med livet?” Du har en utmärkt förmåga att analysera, både på gott och på ont. Tack vare din analytiska förmåga, bör du ha ett arbete som går ut på att hitta svar.

Arbeten som passar dig är forskare, psykolog, tarottolkare, astrolog, läkare eller sjuksköterska.

Livsväg 8

Du är oerhört ambitiös och allt som rör makt och auktoritet tilltalar dig. Du har det som krävs för att bli expert inom ditt område. Viktigt är att du alltid söker dig till arbeten där utvecklingsmöjligheterna är stora, då du aldrig bör slut ”klättra”.

Arbeten som passar dig är inom bank och finans, aktier, medicin samt livscoach.

Livsväg 9

Du har en helande personlighet, med konstnärliga och kreativa egenskaper. Du vill göra en skillnad i samhället och bryr dig djupt om andras välbefinnande. Du har ett hjärta som klappar för andras framgång.

Arbeten som passar dig bör vara sådana som innefattar någon form andlighet. Utöver det passar författare, målare samt all form av socialt arbete.