Nymåneritual

Ibland kallas nymånen för ”den svarta” månen. Nymånen är en av alla månfaser som har stor betydelse för människor med olika tro runt om i världen. En nymåne kommer alltid efter 29,5 dagar, när månen hamnar i en position mellan jorden och solen. Denna position gör att den del av månen som tar emot solljus inte blir synlig från vår planet, månen blir då osynlig för oss.

Alla månens faser påverkar ditt sinnestillstånd, din energi och till och med kläderna du valt att ha på dig samt vilken mat du är sugen på.

Nymånen har en stark påverkan på dig och det är därför viktigt att lära dig om den.

Vad innebär en nymåne för dig?

En nymåne representerar alltid slutet på en cykel och början på en ny. Det går att se det som att du får en andra chans var 28:e dag. Det kan givetvis bli ganska tröttsamt att starta om en gång i månaden, men det är inte riktigt det som är tanken. Du halkar inte tillbaka till ruta ett varje gång det är nymåne. Det går att se det som en trappa, där du vid varje nymåne har tagit ett trappsteg längre än förra gången det var nymåne. Nymånen ger dig en chans att ta bort det som inte fungerat och ger plats åt ny friska eneriger.

Under nymånens energi är det ganska vanligt och bra om du vänder dig inåt. Dra ner på de sociala aktiviteterna och den externa energiåtgången.

Eftersom nymånen främjar kontakten med dina känslor och den cykel som du är på väg att avsluta, är det bra om du avsätter tid och utrymme för dig och dina känslor. Meditation är extra effektivt under nymånens energier.

Det är också en viktig period för att ta hand om dig själv. Själavård är viktigt under nymånens energi, då du på ett enklare sätt ansluter till dig själv. Nymånens energi är kopplad till vinterns energi, där vi gärna stannar hemma i värmen, tar hand om hemmet och oss själva.

Nymåneritual

Nymånen har med sig en energi av ett tomt kapitel, en ny start och en möjlighet forma fortsättningen så som vi vill ha den. En ritual bidrar till att förstärka energin av en ny början. Då nymånens energi vill att du ska rikta dig inåt, bort från externa miljöer, bör denna ritual utföras hemma.

Så här gör du:

Miljön

Börja med att hitta ett utrymme där du ska göra din ritual. Se sedan till att detta utrymme är rent och att det inte finns massa störningsmoment. Rena gärna utrymmet med salvia eller genom att tända ett ljus. Sätt på lugnande musik, då detta förstärker stämningen. Ta fram en penna och små papperslappar som du kan skriva på.

Anslut dig till det gudomliga

Be om att de energier som du upplever stöttar dig mest ansluter sig till dig. Det kan vara änglar, guider eller någon annan gudomlig energi. Du kan även be om kraft från de fyra elementen – luft, eld, vatten och jord. Spendera sedan någon minut med att hedra det gudomliga maskulina (solen) och det gudomliga feminina (månen).

Sätt dig bekvämt och skriv

Ta nu tag i pappersbitarna och skriv, antingen det du vill ska komma in i ditt liv eller sådant du vill ska släppa taget om dig. Det kan vara känslor, rädslor eller hinder – allt sådant du vet inte längre tjänar dig. Tänk på sådant du vill ska komma in i ditt liv, det kan vara en jobbmöjlighet, en relation, ekonomiskt överflöd eller ett äventyr.

Läs

Nästa steg är att läsa dina önskningar – högt! Att göra detta högt och inte inombords är ett sätt att skapa liv i dina önskningar. När du läser upp det som står på lapparna högt kommer du märka att det skapar ännu mer känslor inom dig och känslor är avgörande i all form av manifestation.

Meditera och fullborda

Nu när du släppt och gjort utrymme för vad du verkligen önskar, sitt tyst och lyssna på dina andetag. Visualisera hur dina önskningar går i uppfyllelse. Var öppen för att allt du har bett om nu kommer att komma till dig, inte nödvändigtvis genom de mest logiska vägar. Universum kommer ge dig möjligheter till utveckling, men dina aktiva sidor kommer vara avgörande för huruvida dina önskningar slår in. Universum premierar sällan passivitet, så när din ”beställning” är gjord, måste du varje dag agera så att du kommer ett steg närmare dina drömmar.