Vem är din skyddsängel?

Du tilldelas en skyddsängel utifrån ditt födelsedatum. Denna ängel har samma egenskaper och tankesätt som du och därför fungerar detta samarbete väldigt bra under hela ditt liv på jorden. Ängeln förstår hur du fungerar och hanterar olika situationer. Ängelns främsta uppgift är att vägleda och beskydda dig

Många känner inte av sin skyddsängel – det beror på att änglar följer din fria vilja. Ju mer du kommunicerar och aktivt ber om kontakt, desto tydligare kommer ängelns närvaro att upplevas.

Här ser du vem som är din skyddsängel.

Väduren – Ärkeängeln Ariel ”Guds Lejoninna”

Ärkeängeln Ariel är djuren och naturens helande ängel, som även är kopplad till feer och andra naturväsen. Ariel hjälper dig att få en djupare kontakt till naturen och alla dess invånare, såväl fysiska som metafysiska. Om du vill manifestera jordbundna önskningar så är Ärkeängeln Ariel den du bör be till.

Oxen – Ärkeängeln Samuel ”Den som ser Gud”

Ärkeängeln Samuel hjälper dig att hålla ett inre lugn under stormiga tider. Om ditt mål är att få till fridfulla energier i ett större sammanhang, till exempel på arbetsplatsen, är det honom du ska vända dig till. Han kallas även för ”Ängeln som hittar” – Har du tappat bort något, kalla då på ärkeängeln Samuel.

Tvillingarna – Ärkeängeln Zadkiel ”Guds rättvisa”

Ärkeängeln Zadkiel hjälper dig med sann förlåtelse. Han är ett stöd när du går igenom gamla och jobbiga minnen och hjälper dig att bli av med dessa. Förlåtelse blir en form av medkänsla och genom medkänsla når du fram till dig själv och andra på ett djupare plan. När du känner att du inte kan förlåta bör du kalla på ärkeängeln Zadkiel.

Kräftan – Ärkeängeln Gabriel ”Guds styrka”

Ärkeängeln Gabriel bör du vända dig till när du har ett viktigt budskap att föra fram till omvärlden och behöver hjälp att välja rätt ord. Gabriel är också beskyddaren av ditt inre barn och är ett kraftfullt stöd i alla former av föräldraskap. Kalla på ärkeängeln Gabriel när du behöver hitta tillbaka till barnet inom dig.

Lejonet – Ärkeängeln Raziel ”Guds hemlighet”

Ärkeängeln Raziel agerar portvakt åt de gudomliga mysterierna och själens djupa kunskap. Raziel bidrar till kunskap och hjälper dig att ta dig igenom ditt öde under detta liv. Har du återkommande drömmar, tankar, bilder eller idéer? Be ärkeängeln Raziel om hjälp för att få klarhet i vad det kan stå för. Han ger dig gudomlig vägledning.

Jungfrun – Ärkeängeln Metatron ”Guds röst”

Ärkeängeln Metatron associeras med Merkabah, också känt som Metatrons Kub. Han använder detta heliga verktyg för att hela och för att rena låga energier. Han hjälper och också sensitiva barn och de som har ett nyupptäckt intresse för andlighet. Kalla på Metatron när du vill ha klarhet i universums mysterier.

Vågen – Ärkeängeln Jofiel ”Guds Skönhet”

Ärkeängeln Jofiels uppgift är att plocka fram det vackra i ditt liv. Han lyfter och höjer dina energier så att dina tankar och känslor styrs in på att ta hand om dig själv. Han ser till att du skapar harmoniska miljöer runtomkring dig. Kalla på Jofiel när du upplever en inre eller yttre röra, så hjälper han dig att rensa och få klarhet.

Skorpionen – Ärkeängeln Jeremiel ”Guds barmhärtighet”

Jeremiels uppgift är att vägleda själar som nyligen lämnat jordelivet och gå igenom vad de lärt sig under livet på jorden. Han hjälper även de som fortfarande är livet att se över sitt liv för att skapa en bättre framtid. Kalla på Jemermiel när du behöver vägledning eller är orolig för framtiden. Han hjälper även personer med dödsångest.

Skytten – Ärkeängeln Raguel – ”Guds vän”

Ärkeängeln Raguel hjälper till att skapa ordning i en argumentation som blivit för aggressiv. Han reder också ut missförstånd. Kalla på Raguel när du behöver någon som kan medla i en situation. Han hjälper dig att hitta lösningar på dina vardagsproblem och uppmuntrar till ett gott samarbete mellan olika parter.

Stenbocken – Ärkeängeln Azrael ” Den som Gud hjälper”

Ärkeängeln Azrael är också känd som dödsängeln. Han hjälper själar att gå vidare vid dödsögonblicket. Han tröstar även sörjande och hjälper de genom deras sorg. Om du nyligen har förlorat någon anhörig, bör du kalla på Azrael för stöd och vägledning genom sorgen.

Vattumannen – Ärkeängeln Uriel ”Guds ljus”

Ärkeäng Uriel är den intellektuella ängeln. Han gör sig mest hörd i dina tankar genom att ge dig idéer, uppenbarelser och kreativa insikter när du behöver hitta en lösning. Om du har svårt att tänka ”utanför boxen” eller behöver en snabb lösning på ett problem, är det ärkeängeln Uriel du ska kalla på.

Fiskarna – Ärkeängeln Sandalfon ”Broder”

Ärkeängeln Sandalfons uppgift är att förmedla dina bönder och meddelanden till Gud. Sandalfon är även ängeln som hjälper musiker och kompositörer. När du tillkallar denna ängel, var uppmärksam på vilka ord eller låtar som du nynnar på i ditt inre, där kan du ha svaret på dina funderingar eller ett meddelande från Sandalfon.