10 tecken på att du eller någon i din omgivning är en gammal själ.

En gammal själ har vandrat på jorden mer än en gång, personen har inkarnerat många gånger. När du träffar en gammal själ känner du dig oftast bekväm i personens sällskap. Han eller hon vägleder dig oftast och delar mer än gärna med sig av sin visdom.

Här är 10 tecken som visar om du eller någon i din omgivning är en gammal själ.

  • En gammal själ har minnen kvar från tidigare liv.

Det finns många som faktiskt kommer ihåg fragment från sina tidigare liv. En sådan person är med all sannolikhet en gammal själ. Mycket av personens visdom kan komma från ett tidigare liv.

  • En gammal själ har inget större intresse av den ”moderna världen”.

En gammal själv spenderar hellre sin tid i naturen än att leva i lyx och flärd. Han eller hon behöver inte många i sin närmaste krets och är egentligen helst själv. Moderna teknik och uppfinningar är inget som tilltalar då personen hellre fokuserar på de mjukare värdena i livet.

  • En gammal själ är väldigt självmedveten.

En av anledningarna till att du känner dig bekväm tillsammans med en gammal själ är personens lugn. Detta lugn kommer av att personen inte har något att bevisa för någon. Personen har spenderat lång tid (många liv) på personlig och andlig utveckling.

  • En gammal själ känner sig inte hemma här.

Om du pratar med en gammal själ, kommer du säkert någon gång få höra att han/hon inte hör hemma här. Deras tidigare upplevelser gör att de alltid har med sig en nostalgisk känsla. ”Det var bättre förr” är något som i själva verket kan handla om tidigare liv.

  • En gammal själ spenderar gärna tid i ensamhet.

En gammal själ har inga problem med att umgås bara med sig själv för att inte riskera att bli dränerad av andras energier. De undviker gärna stora folksamlingar och höga ljudnivåer.

  • En gammal själ har oftast en stark intuition.

Gamla själar har oftast varit med om mycket genom de olika liven och har haft tid på sig att utveckla sin intuition. Deras inre röst guidar de genom livet och de tar nästa inga beslut utan att lyssna på den. De tar väldigt sällan några impulsiva beslut och använder sig mer av sina känslor än logiken för att komma fram till ett resultat.

  • En gammal själ är väldigt sensitiv.

Gamla själar är väldigt mottagliga och sensitiva för alla obalanser och orättvisor som finns på planeten. De känner en stark koppling till moder jord och alla hennes invånare. De tolererar inga orättvisor och vill att alla ska ha det bra.

  • En gammal själ tänker på en högre nivå.

Gamla själar finner inget intresse i ytligt kallprat, däremot djupa filosofiska diskussioner. En gammal själ är hellre tyst om alternativet är att prata om väder och vind.

  • En gammal själ passar sällan in.

På grund av visdom och insikter kommer en gammal själ sällan överens med andra människor. De ser på världen med helt andra ögon än de flesta andra och tolererar oftast bara de som har samma syn på saker och ting.

  • En gammal själ upplever ”Deja-vu” känslor oftare än andra.

Eftersom gamla själar har varit här många gånger tidigare, bär de med sig många minnen från tidigare liv. De kan oftast få en känsla av att de besökt platser tidigare eller varit med om liknande eller samma situation tidigare.