MALAKIT – Förändring & Transformation

Med sin vackra gröna färg är Malakiten en stark symbol för naturen och representerar allt det vackra i blommor, träd och växter. Malakit står för förändring och transformation och bidrar till andlig utveckling. Den läker på fysiska och emotionella plan och drar ur ”föroreningar” som påverkar din aura och kropp.

Malakiten var en välkänd och mycket använd sten i det forna Egypten. Den var även mycket populär bland de gamla grekerna och romarna och användes i smycken och i olika ceremonier. I pulveriserad form användes stenen som ögonskugga.

Under medeltiden trodde man att stenen skyddade mot ”det onda ögat”. Den användes också vid olika magproblem.

Malakiten har ett mönster av linjer som påminner om ett öga. Det gav stenen ryktet om att stärka de intuitiva krafterna hos människan och användes därför till att sia om framtiden.

Malakitens användningsområden:

Malakit är främst en beskyddande sten som renar dig och den miljö du befinner dig i. Den skyddar mot all form av strålning och eftersom vi idag är utsatta för strålning hela dagarna är det en bra sten att bära med sig.

Då Malakiten är en sten för transformation, uppmuntrar den till förändring och till viss del även risktagande. Den lyfter fram det som blockerar din andliga utveckling och på så sätt kan du klippa band och bryta mönster som inte längre gynnar dig.

Med sin rena gröna färg, hör Malakiten till hjärtchakrat. Den gröna kristallenergin hjälper oss att balansera hjärtchakrat. Detta är viktigt för att vi ska se och förstår våra egna behov och inte bara andras.

Köp en egen Malakit här

Malakiten kan även användas för att aktivera andra chakran. Om du placerar den på ditt tredje öga (pannchakrat) så aktiverar du dina intuitiva och mediala förmågor. Placerar du stenen på ditt Solarplexus chakra, sätts en djupgående healing igång som hjälper dig att läka ut gamla trauman.

Eftersom stenen inte är transparent, går ingen energi igenom den. Den suger åt sig icke önskad energi och behöver därför ”renas” oftare än transparenta stenar. Detta gör du enklast genom att placera stenen i fönstret vid fullmåne.

Har du ont i någon del av kroppen? Placera stenen där och se vad som händer.

Du kan givetvis även använda Malakit när du mediterar. Genom att hålla stenen i dina händer under en meditation, stärker du dina band till moder jord.

Malakit är ärkeängeln Rafales sten, därför är den oerhört kraftfull att ha när du ber till honom om healing och energi.

Köp en egen Malakit här