3 själskontrakt du gick med på innan du föddes

Varför är du egentligen här? Vilka själskontrakt gick du med på innan du föddes?

Innan din inkarnation till denna värld, som en andlig varelse i fysisk form, fanns det flera saker du var tvungen att gå med på innan din födelse var möjlig.

1. Du gick med på att vara här NU

Det första du gick med på innan du föddes, var helt enkelt att vara här precis just nu. Du visste att det skulle finnas otroliga utmaningar, svårigheter och kamper för dig att uppleva i ditt liv, men du valde trots det att ändå inkarnera, för att din själ skulle få en möjlighet att växa och utvecklas.

Du valde att passera en slöja av glömska för att sänka ditt medvetande ner till att inkarneras som en fysisk person – här och nu. Med andra ord valde du att födas in i en värld av dualitet och konflikter, men också värld full av kärlek och medkänsla.

Din inkarnation är också en del i en större plan. Vi lever i en tid med stora förändringar, där mänskligheten tillsammans stiger till ett högre medvetandetillstånd. Den här tiden ger oss chansen att hitta tillbaka och komma ihåg den gudomliga intelligensen.

Vi ser ofta hur andliga mästare har en förmåga att behålla mer av den direkta förbindelsen med en högre gudomlig intelligens. Det beror på att de har utvecklat denna förmåga under tidigare inkarnationer.

Du har nu också samma möjlighet att utvecklas och tar med dig allt du lärt dig, på din själs fortsatta resa.

2. Du gick med på ett specifikt syfte

Du gick med på ett specifikt uppdrag och syfte för det här livet. Som själ hade du en mycket bredare bild av de möjligheter som fanns för ett liv i fysisk form. Synen på dessa möjligheter kan under livets gång ha försvagats och förändrats på grund av din omgivning.

Du valde inte att födas för att du inte hade något bättre för dig, du valde att födas för att du såg att du har en uppgift med din inkarnation här på jorden. Du är här för att du kan göra en skillnad, därför är det viktigt att du avsätter tid (om du inte redan vet varför du valde att inkarnera) för att komma fram till vad som var just din anledning till att födas.

När du börjar komma ihåg din själs syfte med att inkarnera, anpassar du dig till en gudomlig tidslinje som utvecklar dig och din själ.

3. Du gick med på att vara en medskapare till ditt eget liv

Även om du inte kan styra över allt som kommer in i ditt liv så kan du alltid styra över hur du väljer att reagera på det som händer och sker. Baserat på dina reaktioner förändras det vibrerande energifältet omkring dig,

När du reagerar med frustration och negativitet, förändras detta energifält och blir destruktivt. När du istället reagerar med kärlek, med en inre övertygelse om att det finns en högre plan, en välsignelse, ett mirakel som bara väntar på att få dyka upp – först då inser du att du faktiskt har makten över ditt liv och den aktuella inkarnationen.


Köp boken ”Soul Contracts: Find Harmony and Unlock Your Brilliance” här.

Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.