7 olika former av mediumskap

Ett medium är en kanal mellan dig och andevärlden. Ett medium kan hämta in information på många olika sätt. Vissa medier ser, andra hör eller känner. Här är 7 olika former av mediumskap.

Piktografi

Ett piktografiskt medium överför sin kanalisering med andevärlden till bilder, målningar eller skulpturer. Ett sådant medium kan genom sina förmågor måla bilder som beskriver gamla minnen och på så sätt få bekräftelser av sin klient.

Klärvoajans

Ett klärvoajant medium är klarseende. Ett sådant medium ser olika scener i sitt inre som kan handla om klientens dåtid eller nutid. Ett klärvoajant medium brukar sällan se framtiden.

Kläraliens

Kläraliens är ett av de mer ovanliga mediumskapen. Ett sådant medium förmedlar och tolkar budskap utifrån olika dofter. Ett Kläralient medium kan lyfta fram och påminna om olika dofter som ger klienten klarhet i sin situation.

Klärgustans

Ett klärgustant medium hämtar främst sin information från andevärlden genom olika smaker. Genom smaksinnet förmedlar mediet de svar klienten behöver. Vilken smak som betyder vad är upp till mediet att tolka utifrån vad smaken betyder just för det mediet.

Kläraudiens

Ett kläraudient medium mottar andevärldens svar genom sin hörsel. När klienten ställer en fråga här hör mediet svaret och förmedlar detta vidare.

Xenoglossi

Xonoglossi är den ovanligaste formen av mediumskap. Ett sådant medium har förmågan att utveckla främmande språkkunskaper, språk som inte alltid är igenkännliga för klienten men mediet vet vad hen pratar om och kan tolka de främmande språken.

Automatskrift

Ett medium som arbetar genom automatskrift, skriver ner all information från andevärlden. Oftast flödar informationen väldigt snabbt och mediet vet inte förrän efteråt vad hen har skrivit ner.

Hur kan du utveckla dina egna mediala kanaler?

Det finns en mängd olika verktyg som du kan använda för att utveckla dina egna mediala förmågor. Oavsett vad vi vill utveckla, krävs engagemang och träning. Att träna upp sina mediala och intuitiva förmågor gör vi enklast med hjälp av något form av verktyg. Är du nybörjare? Då rekommenderar vi att du använder dig av någon form av orakel kort, då dessa är tydliga och lättare att tolka än till exempel tarotkort.

Här hittar du vackra orakelkort för att träna upp din medialitet.

Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.