Fullmåne i Stenbocken – Halvskuggeförmörkelse

Idag (den 5 juli) är det fullmåne i Stenbocken och under samma dygn är det även en så kallad halvskuggeförmörkelse, vilket innebär att månen rör sig in i jordens halvskugga. Denna förmörkelse är inget vi i Sverige kommer kunna se, då månen inte är synlig för oss vid den tidpunkten. Det tar dock inte bort effekten av detta fenomen.

På en global nivå gör denna fullmåneförmörkelse att vi blir tvungna att ta tag i de ojämlika strukturer som styrt världen under en längre tid. Denna fullmåne sätter punkt för en två år lång period som styrt oss. Det ger oss nu möjlighet att inleda ett mer produktivt och balanserat sätt att leva. Det är nu dags att se tillbaka på de två senaste åren. Upplever du att du har kommit så långt som du önskar? Har du gjort de framsteg som universum har uppmuntrat till? Om inte, så har du i samband med denna fullmåne alla möjligheter att göra det.

Denna fullmåne kommer att påverka de som är födda i Stenbockens och Kräftans tecken allra mest. Men den har givetvis en påverkan på alla stjärntecken.

Här ser du hur denna fullmåneförmörkelse kommer att påverka ditt stjärntecken.

Väduren

Har du under de senaste två åren upplevt att det har funnits en obalans mellan ditt arbetsliv och ditt familjeliv? Kanske har för mycket tid gått till arbetet som gjort att dina relationer halkar efter. Eller har dina familjerelationer tagit för stort utrymme och bidragit till att du halkat efter i din karriär? Den är fullmånen kommer skapa en balans mellan arbete och familjeliv, vilket gör att du finner tid för båda.

Oxen

De senaste två åren har handlat mycket om kommunikation och övertygelser. Kanske har du under dessa två år valt att hålla tillbaka med vad du egentligen tycker för att ge andra tillräckligt med utrymme? I samband med denna fullmåne kommer du börja uttrycka dina åsikter och övertygelser på ett tydligare sätt. Detta säkerställer en balans mellan dina och din omgivnings övertygelser och värderingar.

Tvillingarna

För din del har de senaste två åren handlat mycket om att göra hälsosamma gränsdragningar. För att behålla din energi (din tid, dina pengar, ägodelar, kropp) har detta varit nödvändigt. Har du upplevt att detta inte varit enkelt? Då ger denna fullmåne dig det du behöver för att skapa en balans i detta. Kom ihåg – ge inte mer än du får och ta inte emot mer än du ger.

Kräftan

De senaste två åren kan mycket av din energi ha gått till att vårda och ta hand om personliga relationer och en obalans mellan hur mycket energi du lagt på relationer och hur mycket energi du lagt på dig själv kan ha uppstått. Den här fullmånen ger dig det du behöver för att få in en balans mellan dig och dina relationer. Både du och dina relationer kommer må bra så länge båda får lika mycket energi.

Lejonet

De senaste två åren kan ha gjort dig lite mer tillbakadragen. Många skulle säkert hitta ett lugn i det, men det är inte Lejonets energi, men det har varit nödvändigt. Du har haft tid att se över dina mönster och förhållningssätt – en del av dessa mönster har bidragit till att du kanske inte är du vill vara i livet. Denna fullmåne ger dig kraft bryta dessa mönster så att du kan leva det liv du är menad att leva.

Jungfrun

Att hitta en balans mellan ditt sociala liv och din egen inre kreativitet kan ha varit svårt under senaste två åren. Att ha ett brett socialt nätverk är något du ska ha, men det är viktigt att låta kreativiteten få det utrymme den behöver. Denna fullmåne hjälper dig att rensa bland människor som skapar drama, för att istället fylla din tillvaro med människor som ser dig för den vackra och kreativa människa du är.

Vågen

Att bara arbeta och inte vila är lika illa som att bara vila och aldrig arbeta. Under de senaste två åren kan det ha varit svårt för dig att hitta en balans i det. Att jaga sina drömmar är lika viktigt som att ha ett tryggt och kärleksfullt hem. Denna fullmåne frågar dig om du upplever en balans i detta? Om inte, kommer du få en knuff i rätt riktning för att åstadkomma en sådan balans.

Skorpionen

De senaste två åren har handlat mycket om utforska. Önskan att resa till nya platser, träffa människor från andra kulturer eller dyka ner i spännande böcker. Universum vill att du balanserar denna utforskande energi, genom att dela med dig av dina insikter och din kunskap. Har den balansen upplevts som svår? Då kommer denna fullmåne hjälpa dig på traven.

Skytten

Ekonomi och andra resurser kan ha stått i centrum de senaste två åren. Syftet har varit att skapa en hälsosam grund mellan dig och det du äger, detta kan även innefatta din fysiska kropp. Om du ännu inte upplever att du har funnit denna balans, kommer denna fullmåne hjälpa dig och ge dig det du behöver.

Stenbocken

Under de senaste två åren har du varit tvungen att fokusera på långsiktiga relationer, både privata och affärsmässiga. Kanske har detta tagit mer energi än vad du fått. Respekterar de dina gränser och respekterar du deras? Om inte, kommer denna fullmåne att ge dig en sista drivkraft för att dra tydliga gränser och lägga balans i alla relationer.

Vattumannen

Dina dagliga vanor och rutiner kan ha varit hårt pressade de senaste två åren. Du har varit tvungen att se över hur du spenderar din tid, vårdar din kropp och hur effektiv du är i det du gör. Saker och ting kan ha skjutits fram, men dina drömmar är inom räckhåll. Denna fullmåne kommer att säkerställa att dina dåliga vanor inte längre försenar dina steg att nå dina mål.

Fiskarna

Barn, roliga energier, kreativitet och romantik är temat för de senaste två åren. Målet har varit att hitta en balans i ditt inre för att kunna njuta av de lättsamma energier som legat med. Denna fullmåne hjälper dig att omfamna allt det positiva runtomkring dig, men den ger dig också det du behöver för att centrera dig själv.