Just nu är följande rådgivare tillgängliga:

Betallinje: 0939-1890/21,90kr min , Förskott: 08-57860334 / 19,90kr min

Faktura: 08-57860333 / 21kr min

[operators]

Genomgår du ett energiskifte?

Din vibration är avgörande i all form av manifestation. Vilken frekvens du vibrerar på får betydande konsekvenser för allt som händer i ditt liv. Din vibration förändras genom hela livet – ett så kallat energiskifte.

Ibland kan det vara svårt att identifiera denna förändring i energin, oavsett om förändringen innebär högre eller lägre energier eller varifrån förändringen kommer. Din vibration ändras av både inre och yttre aspekter.

Lär du dig att identifiera förändringarna i din energi, innebär det också att du på ett enklare sätt kan styra över ditt eget liv.

Vad innebär ett energiskifte?

Alla varelser består av energi – universum består av och styrs av energi. Energiförändringar har en signifikant effekt på hela universums ordning. Dessa energiskiften kan vara universella, i din familj eller inom dig.

Att upptäcka dessa skiften är inte lätt, men oavsett om du är andligt vaken eller inte kan du träna upp din förmåga att upptäcka dessa förändringar.

Varför är det viktigt att upptäcka energiskiften?

Det som kan hända om du inte vet hur du ska upptäcka energiskiften inom dig själv är att du lätt kan blanda ihop dessa med dina känslor. Vissa händelser och situationer som sker i samhället gör att du upplever känslor som inte är dina egna, utan en reaktion på en energi som påverkar alla.

Vilka anledningar finns det till ett energiskifte?

Som nämnts tidigare kan vibrationerna inom dig förändras på grund av en universell förändring, men det kan också ske på grund av andra orsaker.

Månfaserna

Månens olika faser har en enorm inverkan på ditt humör och din vibration. När det är fullmåne kommer du förmodligen känna dig mer extrovert, du vill gå ut mer och befinna dig i sociala sammanhang. Under nymånens energi, vill du snarare vara hemma, vara mindre social och mer introvert. Använd dessa faser till din fördel.

Förmörkelser

En förmörkelse kan ha lika stor påverkan som en fullmåne. En förmörkelse påverkar det kollektiva medvetandet. Det är viktigt att dra nytta av denna kraftfulla energi, genom att göra positiva förändringar under dessa dagar.

Andlig utveckling

Vid all form av andlig och personlig utveckling uppgraderar du din medvetandenivå och blir på så sätt mer anpassad till universum. Denna process leder ofta till ett skifte i dina energier.

Stora förändringar i ditt liv

Ett energiskifte är oundviklig när något stort inträffar i ditt liv. Det kan komma genom en skilsmässa, flytt, nytt arbete eller något annat som har med sig ett avslut eller en ny början.

Olika tecken på ett energiskifte

Det här är de vanligaste tecknen på att du genomgår ett energiskifte:

Plötsliga humörförändringar

Du blir mer medkännande

Starka drifter styr dig

Fysiska förändringar

Du får visioner som annars inte brukar finnas

Intensiv huvudvärk

Kom ihåg att alla negativa upplevelser som kan uppstå i samband med ett energiskifte, tar dig vidare på din andliga väg.