Hur du ber ärkeängeln Raziel om hjälp

Ärkeängeln Raziel är ärkeänglarnas egen trollkarl och alkemist. Han har nyckeln till universums mysterier och hemligheter. Han omvandlar kunskap till visdom och ett samarbete med honom ger dig andliga insikter, tar bort blockeringar, ökar din kreativitet och styr in dig på en väg som leder till gudomlig magi och manifestation.

Eftersom Raziel sitter inne på livets alla mysterier, kan kontakten med honom ge dig en djupare förståelse och kunskap om hur universum fungerar. Det hjälper dig att se igenom alla dimridåer och gör att du kan se och förstå att sanningen många gånger är helt annorlunda mot vad den kan verka vara för oss i den fysiska världen.

Att få förståelse och ny kunskap från denna ängel gör att du öppnar upp för din subtila känslighet och även dina mediala kanaler.

Här följer 5 områden som Raziel hjälper dig inom.

  • Påskynda din mediala utveckling.

För att förstå den djupa visdomen ärkeängeln Raziel vill förmedla krävs ett öppet och utvecklat medialt sinne. Ju mer du söker kontakt med Raziel desto mer utvecklas dina mediala kanaler. Raziel hjälper dig att förstå dina inre mysterier och det gudomliga mönster som ligger bakom hela livet.

  • Anslut till en högre sanning.

Raziel är en bro mellan den fysiska världen och de högsta dimensionerna av ljus och sanning. När du arbetar med honom får du vägledning som väcker ditt medvetande ytterligare – som i sin tur leder till att du kan se den gudomliga sanningen från ett högre perspektiv, som du kan använda dig av i din vardag.

  • Övervinn blockeringar

Ärkeängeln Raziels medvetande är flerdimensionellt och enormt. Han hjälper dig att se igenom dina blockeringar och inrutade tankemönster. Han hjälper dig att bli av med begränsande perspektiv och gör att du får nya idéer och finner kreativa lösningar.

  • Förstå universums lagar

Raziel är mästare på universums lagar. Han hjälper dig att förstå de inre och yttre processerna i universum så att du kan arbeta med dess lagar för att skapa välsignelser i ditt liv.

  • Anslut till de 5 elementen

Ärkeängeln Raziel är magiker och alkemist, vilket innebär att han har en djup koppling till elementen – eld, luft, vatten, jord och eter. Han hjälper dig att förstå elementens kraft och hur du kan arbeta med dem för att skapa välsignelser i ditt liv.

Hur du märker att Raziel är nära dig

  • Lösningar på problem

Ett av de viktigaste tecknen på Raziel närvaro är en ökad förmåga att förstå information utanför dina fysiska sinnen. Eftersom Raziel avslöjar universums mysterier för människor, kan du med hans närvaro komma på lösningar på problem.

  • Din tro blir starkare

Ett av Raziels signaturtecken är att han sätter dig i situationer som gör att din tro blir tydligare för dig och fördjupas.

  • Din kreativitet blir starkare

Oväntade kreativa impulser kan komma när Raziel är nära dig. Raziel tycker om att skicka nya, innovativa idéer som ger dig en ny förståelse av något som tidigare varit ett mysterium för dig.

  • Du ser regnbågens färger

Du kan se regnbågsfärgat ljus dyka upp lite här och där, när Raziel är nära. Det beror på att hans elektromagnetiska energi motsvarar regnbågens frekvens.

För att tillkalla ärkeängeln Raziel kan du alltid be honom att komma nära. Här är en bön du kan använda dig av för att han ska komma.

”Raziel, mystikens ängel, jag tackar universum för att ha gjort dig till en kraftfull kanal genom vilken heliga mysterier avslöjas, vid rätt tidpunkter och på rätt sätt. När det händer något i mitt liv som jag inte förstår, uppmuntra mig att lita på universum mitt i det mystiska. Vägled mig att se vad som är bäst för mig.”