Hur många andliga kroppar har vi?

För de flesta människor är existensen av andliga kroppar fortfarande okänd. Vissa människor tror bara på det fysiska planet och den kroppen vi kan ta på, medan andra ser och erkänner att själen besitter en kraft.

För att förstå oss själva till fullo, måste vi förstå alla våra andliga kroppar. Det finns 7 andliga kroppar. Förutom den fysiska kroppen och själen, som de flesta känner till, finns det ytterligare 5 nivåer. Dessa kroppar har en grundläggande betydelse för oss, då enbart vår fysiska kropp inte är stor nog för att hantera den energi som anden besitter.

Den fysiska kroppen

Det är kroppen vi kan se och ta på – organ, vävnader, celler och olika system som alla tillsammans bildar denna synliga kropp. Eftersom det är den här kroppen som är synlig är det också den enda kroppen som studeras av vetenskapen.

Den eteriska kroppen

Denna kropp ser vi inte med blotta ögat, även om det finns människor som har utvecklat ett seende och kan tolka den eteriska kroppen. Den består av vår aura, våra chakran och olika nadis (vener som transporterar energi till våra chakran). När denna kropp är i obalans, kan vår fysiska hälsa ta skada.

Den astrala kroppen

Det som många tolkar som själen, är i själva verket vår astrala kropp. Detta är en mycket känslig kropp och har ansvar över vad vi känner och önskar. När vi sover lämnar vi den fysiska kroppen och reser med den astrala kroppen. Är vi inte medvetna om denna kropp, kommer vi sällan ihåg allt som hänt och tror att det var en dröm.

Den mentala kroppen

I grund och botten består denna kropp av vårt sinne – inte detsamma som vår hjärna. Sinnet organiserar och strukturerar våra tankar som sedan går vidare och manifesteras genom hjärnan. Målet med upplysning är att få kontroll på denna kropp.

Den abstrakta kroppen

Denna kropp kallas även för den övre mentala kroppen. Den samlar på alla minnen från det här livet, men även från tidigare liv. Det är källan till alla våra önskningar, vår intuition och vår fantasi. Den abstrakta kroppen står för individualitet.

Den kosmiska kroppen

Denna kropp kallas även för Buddhi och har ingen som helst koppling till tiden. Det är i denna kropp den högsta visdomen går att finna. Den är så långt bort från vår förmåga att förstå oss på den, här på det fysiska planet. Den är därför ganska okänd.

Atman

Detta är människans absolut högsta plan, dess ande, det renaste medvetandet. Denna kropp kan också kallas för det kosmiska jaget eller det gudomliga jaget. Den atmiska kroppen består endast av ljus, vår inre Gud.