Känner du till den Violetta flammans kraft?

Den violetta flamman finns till för att omvandla energi. Allt den rör vid transformeras. Den rör sig alltid från det negativa till det positiva och tack vare den har vi möjligheten att ändra på det vi inte tycker om eller hindrar oss från att utvecklas.

När och om det finns negativitet inom oss själva eller i vår miljö, bör vi alltid tillkalla denna låga. Ibland kanske vi inte vet om att det finns negativa energier runtomkring oss, även vid dessa tillfällen hjälper den violetta flamman oss att identifiera dessa energier för att sedan eliminera dem.

I ett större sammanhang är den violetta flamman en andlig energi som är osynlig, men för människor som har utvecklat sin känslighet, visar den sig i en violett färg. Vissa säger att den representerar den heliga andens vibrationer och andra kallar den för förlåtelsens, medkänslans och befrielsens flamma.

Historien bakom den violetta flamman

Allting började med en man som kallade sig själv för Greven Saint Germain. Han föddes i Transsylvanien, år 1696. Han avslöjade aldrig sin riktiga identitet för någon och han var full av mysterier.

Enligt legenden hade greven tillgång till ungdomens elixir, som gav honom evigt liv. Många påstod att de sett honom, flera år efter hans död, med ett ungdomligt utseende.

Enligt denna legend är Greven av Saint Germain en uppstigen mästare i den sjunde strålen. Den violetta flamman har sitt ursprung i den sjunde strålen.

Hur får du tillgång till den violetta flamman?

Tänk på den violetta flamman som en helig eld, med en intensiv och evig glöd. Denna kraftkälla tar bort allt som inte är i linje med fred och harmoni. Du kan tillkalla denna flamma för egen del eller för någon i din omgivning.

Slut ögonen och fokusera en stund på din andning. När du känner dig redo, säger du följande högt:

”Jag är en del av den violetta flamman. Jag är den renhet som universum önskar” – upprepa detta tre gånger.

En del säger att detta bör göras varje dag, men den violetta flamman kommer arbeta för dig oavsett hur ofta du kallar på den. När du känner dig rädd, förvirrad eller andligt svag, bör du tillkalla flamman. Känn hur du blir ett med flamman och hur dina vibrationer höjs. Låt den få tränga in i din kropp, själ och ande.