Öppna upp för det positiva med hjälp av dualitetslagen.

Många tror att Dualitetslagen handlar om motsatser och kontraster, men är det verkligen det denna universella lag handlar om?

Dualitetslagen beskriver inte två saker, tankar eller känslor som står i motsats till varandra. Denna lag handlar istället om två sidor av samma sak. Om vi tar ett mynt som exempel, så har det två sidor – men är fortfarande bara ETT mynt. Man kan säga att dualitetslagen inte säger att varje sak, tanke eller känsla har en motsats. När vi uppfattar att något står i motsats till något annat, så är det egentligen bara två ytterligheter av samma sak. Ett exempel på detta är värme och kyla.

Hur kan dualitetslagen hjälpa oss att leva ett balanserat liv?

Många människor har en tendens att tänka negativt. När ett problem uppstår i livet, hamnar allt fokus på själva problemet och inte på lösningen. Detta blockerar de positiva tankarna och gör att de istället lockar in ännu mer av sådant som de egentligen inte vill ha – problem.

Ha dualitetslagen i åtanke

Det är inte lätt att alltid ha den lag i åtanke, men försök att alltid påminna dig själv om att det finns en positiv sida av varje situation och händelse du står inför.

Här är ett exempel:

Om en person vill vara i ett kärleksfullt förhållande, men inte är det – är den naturliga tanken hos en sådan person att han/hon saknar ett förhållande och något gör att det helt enkelt inte blir som han/hon vill. Om vi skulle tillämpa dualitetslagen i det här exemplet så bör denna person istället tänka och fokusera på den andra sidan av myntet – Jag kommer snart att vara i ett kärleksfullt förhållande.

Om personen fortsätter att tänka att han/hon inte kan hitta kärleken, så är det precis det personen lockar till sig.

Så, låt oss komma ihåg dualitetslagen så att vi kan fylla våra liv med positiva vibrationer!