Orber – naturliga eller övernaturliga?

En orb är ett cirkelformat klot som vanligtvis är vitt och genomskinligt, men behöver inte vara det. Att se orber är ett relativt nytt fenomen som har uppstått i takt med vi utvecklat kameror och andra digitala maskiner. Orber kan synas på både fotografier och videoinspelningar. Det finns både övernaturliga och vetenskapliga förklaringar till att orber uppstår.

Övernaturliga förklaringar

Spöken – Många hävdar att orber är andar efter personer som gått över till andra sidan.

Naturväsen – När en orb har en färg, till exempel orange, grönt eller lila sägs det vara ett naturväsen. De är som andar men har en direkt koppling till naturens olika element. Dessa varelser lever i en permanent kontakt med naturens flora och fauna, som de har ett uppdrag att försvara.

Utomjordingar – Många hävdar att orber är UFO´n som är här för att utforska vårt planet.

Vetenskapliga förklaringar

Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det bara en förklaring till att orber syns i våra fotografier- det är partiklar som finns i luften, så som damm, fukt osv. Du kan på ett enkelt sätt testa detta på egen hand. Ta en matta och skaka den i luften och ta en bild med en digitalkamera – Du kommer med största sannolikhet fånga många orber på bild.

Hur du fotograferar en orb

  1. Använd en digitalkamera – det har visat sig vara det mest effektiva sättet att fånga orber på, även om mobilkameror idag är bra, får du en mycket tydligare bild om du använder en digitalkamera.
  2. Använd blixt – Naturliga orber som till exempel damm och regn reflekterar ljuset. Är orben övernaturlig är en vanlig teori att den inte har någon massa, så huruvida den reflekterar ljus vet vi inte. En vanlig uppfattning är att övernaturliga orber rör sig i ett elektromagnetiskt spektrum, som inte är synligt för våra ögon.

Några tips på hur du undviker att fånga naturliga orber när du fotograferar.

  • Rengör kameralinsen
  • Se till att ingen i din närhet röker – rök kan uppfattas som en orb.
  • Ska du ta kort utomhus när det är kallt, bör du hålla andan när du tar kortet. Ångan som kommer ur din mun kan se ut som orber.

Hur vet du om orberna på ditt fotografi är övernaturliga eller naturliga?

Det finns inget 100% sätt att avgöra om orben du lyckats fånga på bild är naturlig eller övernaturlig, men här är några punkter du kan hålla dig till:

Orberna måste vara ogenomskinliga och solida i sin utformning. Är de genomskinliga är de troligtvis naturliga. Om det är flera cirklar som går in i varandra, är det med största sannolikhet damm.

Orben ska vara vit eller ha någon annan solid färg. Är de färgade ses det vanligtvis som naturväsen.

En eller några orber per bild – Är det många orber på samma bild är det troligtvis naturliga partiklar som finns i luften.

Är orben vit kan du om du analyserar orben ordentligt se ett ansikte i cirkeln.