Vilka är dina turnummer enligt numerologin?

Vem vill inte veta vilka nummer man ska satsa på för att dra hem högsta vinsten på lotto, eller veta vilken dag som är mest gynnsam för att dra igång nya projekt.

Numerologin kan givetvis inte garantera dig en vinst, men genom att följa dina egna numerologiska vibrationer ökar du dina chanser att attrahera det du vill ha.

För att ta reda på dina turnummer, behöver du först veta vilken livsväg du har.

För att få reda på din livsväg reducerar dina födelsesiffror till ett ental:

Ex. Om du är född den 15 april 1975

1+5+4+1+9+7+5 = 32 / 3+2= 5

Du har då livsväg 5.

Turnummer för varje livsväg:

Livsväg 1

Bästa månader: januari och oktober

Bästa dagar i månaden: 1, 10, 19 och 28

Bästa dag i veckan: söndag

Lyckotal: 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100

Livsväg 2

Bästa månader: februari och november

Bästa dagar i månaden: 2, 11, 21 och 29

Bästa dag i veckan: tisdag

Lyckotal: 2, 11, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 och 101

Livsväg 3

Bästa månader: mars och december

Bästa dagar i månaden: 3, 12, 21 och 30

Bästa dag i veckan: onsdag

Lyckotal: 3, 12, 21, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 och 102

Livsväg 4

Bästa månader: april

Bästa dagar i månaden: 4, 13, 22 och 31

Bästa dag i veckan: torsdag

Lyckotal: 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 och 103

Livsväg 5

Bästa månader: maj

Bästa dagar i månaden: 5, 14 och 23

Bästa dag i veckan: tisdag

Lyckotal: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 och 104

Livsväg 6

Bästa månader: juni

Bästa dagar i månaden: 6, 15, 24

Bästa dagar i veckan: söndag, måndag och fredag

Lyckotal: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 och 105

Livsväg 7

Bästa månader: juli

Bästa dagar i månaden: 16 och 25

Bästa dagar i veckan: lördag och söndag (söndagar bör du helst spendera ensam)

Lyckotal: 7, 16, 25, 34, 52, 61, 70, 79, 88, 97 och 106

Livsväg 8

Bästa månader: augusti

Bästa dagar i månaden: 8, 17 och 26

Bästa dag i veckan: torsdag

Lyckotal: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 98 och 107

Livsväg 9

Bästa månader: september

Bästa dagar i månaden: 9, 18, 27

Bästa dag i veckan: måndag (ensam), fredag (i sällskap med andra)

Lyckotal: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 och 108