Att leva i harmoni

Att leva i harmoni

Alla vill vi leva i harmoni, men vad innebär det och hur gör man för att få en så harmoniska tillvaro som möjligt? Harmoni uppnår vi när fyra delar av vårt liv är i balans och fokuserade på samma saker – Vad vi säger, vad vi tycker, vad vi känner och vad vi gör. När det finns ett samarbete mellan våra tankar, ord, känslor och handlingar – upplever vi en inre och yttre känsla av frid, kallad harmoni.

Är du i harmoni?

Tänk på följande områden i ditt liv och reflektera över om du är i harmoni eller inte. Hur tänker du? Vad känner du? Hur pratar du om det specifika området? På vilket sätt agerar du?

Din ekonomi?

Dina relationer?

Din arbetssituation?

Din personliga och andliga utveckling?

Din hälsa?

Går dina tankar kring pengar ihop med hur du pratar och agerar kring ekonomi? Agerar du kärleksfullt i din relation, men har tankar kring hur du önskar att din partner egentligen var?

Om du hittar konflikter hos dig själv kopplade till dessa områden, är du inte i harmoni. När vi inte är i harmoni med oss själva, kan vi sällan vara det med andra. När vi är i harmoni med oss själva, finns inte behovet av att hitta fel, kritisera och döma andra.

Nackdelen med att vara i disharmoni är att vi i ett sådant läge har lättare att fatta okloka och ogenomtänkta beslut i livet. Impulser kan få oss att agera i en riktning som gynnar oss kortsiktigt, men inte långsiktigt.

Varje människa är sin egen lyckas smed – målet är att medvetet höra och förstå var det finns oenigheter inom oss. När det är gjort behöver vi vidta olika åtgärder för att eliminera eller minska på dessa oenigheter.

Det första steget till att uppnå harmoni är att se över dina värderingar. Vilka är dina värden? Vad är verkligen viktigt för dig? Lever du efter dina värderingar?

Frågor du kan ställa dig själv är:

Vilka tankar och övertygelser håller jag fast vid för att skapa disharmoni i mitt liv?

Känner och tänker jag ofta på ett visst sätt och sedan agerar på ett annat sätt? Vet jag varför?

Ljuger jag ofta för mig själv? Om vad? Vad ger i så fall lögnen mig?

Vad är meningen med livet? – Det är kanske den största filosofiska frågeställningen som finns och svaren på den frågan är många. Oavsett vad svaret är, så kan vi inte bortse ifrån att harmoni och balans är det viktigaste att uppnå för att vi ska kunna ha ett sunt förhållningssätt till livet.

Hur fungerar attraktionslagen?

 

Går det att attrahera det man önskar sig i livet? Här beskriver vi hur attraktionslagen fungerar och ger tips för att lättare kunna attrahera det du önskar.

Attraktionslagen innebär att vi hela tiden attraherar och önskar oss det som finns på samma höga eller låga känslomässiga frekvens. Om du går runt med känslor på lägre frekvens som oro eller ilska kan du bara ta emot det som ger dig mer av de här känslorna. Men är du istället fylld av glädje och positiva känslor attraherar du mer av det som ger dig just dessa känslor. Det du attraherar bestäms alltså av var du befinner dig rent känslomässigt. Det är som en magnet som drar till sig matchande energi. Om du inte är på en bra nivå känslomässigt kommer du inte vara det attraktionsmässigt heller.

Klara tankar – sluta önska bort saker
Det är viktigt att ha klara tankar utan tvivel för att den bästa energin ska sändas ut. Universum tar emot allt du önskar och vill veta vad du attraherar, inte vad du INTE vill attrahera. Universum sållar inte bort något, tänk därför på att enbart sända positiv energi.

Ha inte bråttom – Attraktionslagen är ingen “Quick-fix”
Tänk på att det ofta krävs att man jobbar med sig själv för att därefter kunna attrahera. Vi sänder hela tiden ut till universum, inte bara när vi önskar att göra det. Försök fokusera på målet och den positiva energin, om du sänder ut negativ energi mellan dina önskningar stämmer det inte överens med målet och det blir då svårare att attrahera och nå dit du vill.

Var säker på vad du vill
Glöm inte bort att det är viktigt att du tror på dig själv och din önskan. Väldigt många kan känna att de inte är värda det de önskar och känner då tvivel till att de skulle kunna nå målet. Därför är det viktigt att du vet exakt vad det är du önskar. Om du inte är 100% säker kommer universum få in oklara signaler vilket kan leda till oönskade resultat.

Om du funderar kring attraktionslagen och känner att du vill få svar på frågor är du välkommen att kontakta valfri rådgivare hos oss för att få en spådom för framtiden och vägledning i var detta betyder för dig. Vi på Lucky Tarot finns för att hjälpa dig med tarot online och vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att guidas in på den väg du vill. Du kan enkelt få din spådom på nätet eller via telefonen, vad som passar dig bäst.