Taggarkiv: medial vägledning

7 olika typer av mediumskap

Ärkeängeln Mikael

Att leva i harmoni

Att leva i harmoni

Alla vill vi leva i harmoni, men vad innebär det och hur gör man för att få en så harmoniska tillvaro som möjligt? Harmoni uppnår vi när fyra delar av vårt liv är i balans och fokuserade på samma saker – Vad vi säger, vad vi tycker, vad vi känner och vad vi gör. När det finns ett samarbete mellan våra tankar, ord, känslor och handlingar – upplever vi en inre och yttre känsla av frid, kallad harmoni.

Är du i harmoni?

Tänk på följande områden i ditt liv och reflektera över om du är i harmoni eller inte. Hur tänker du? Vad känner du? Hur pratar du om det specifika området? På vilket sätt agerar du?

Din ekonomi?

Dina relationer?

Din arbetssituation?

Din personliga och andliga utveckling?

Din hälsa?

Går dina tankar kring pengar ihop med hur du pratar och agerar kring ekonomi? Agerar du kärleksfullt i din relation, men har tankar kring hur du önskar att din partner egentligen var?

Om du hittar konflikter hos dig själv kopplade till dessa områden, är du inte i harmoni. När vi inte är i harmoni med oss själva, kan vi sällan vara det med andra. När vi är i harmoni med oss själva, finns inte behovet av att hitta fel, kritisera och döma andra.

Nackdelen med att vara i disharmoni är att vi i ett sådant läge har lättare att fatta okloka och ogenomtänkta beslut i livet. Impulser kan få oss att agera i en riktning som gynnar oss kortsiktigt, men inte långsiktigt.

Varje människa är sin egen lyckas smed – målet är att medvetet höra och förstå var det finns oenigheter inom oss. När det är gjort behöver vi vidta olika åtgärder för att eliminera eller minska på dessa oenigheter.

Det första steget till att uppnå harmoni är att se över dina värderingar. Vilka är dina värden? Vad är verkligen viktigt för dig? Lever du efter dina värderingar?

Frågor du kan ställa dig själv är:

Vilka tankar och övertygelser håller jag fast vid för att skapa disharmoni i mitt liv?

Känner och tänker jag ofta på ett visst sätt och sedan agerar på ett annat sätt? Vet jag varför?

Ljuger jag ofta för mig själv? Om vad? Vad ger i så fall lögnen mig?

Vad är meningen med livet? – Det är kanske den största filosofiska frågeställningen som finns och svaren på den frågan är många. Oavsett vad svaret är, så kan vi inte bortse ifrån att harmoni och balans är det viktigaste att uppnå för att vi ska kunna ha ett sunt förhållningssätt till livet.